BSO

Van Buitenschoolse Opvang kan in schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag gebruik worden gemaakt van 14.45 tot 18.00 uur, mits beschikbaarheid in de groep.

Onze BSO is gevestigd in de school, dat maakt buitenschoolse opvang voor de kinderen vertrouwd en laagdrempelig. Ze kunnen bovendien heerlijk spelen op het natuurplein. Onze BSO is kleinschalig met veel persoonlijke aandacht en ruimte voor creatieve en gezellige activiteiten.

In de vakanties is er opvang van 8.15 uur – 18.00 uur. In de bouwvak en in de dagen tussen kerst en oud en nieuw is onze BSO gesloten. De BSO is extra open op studie(mid)dagen van deschool die op BSO-dagen vallen.

Als leiding gaan we ervoor dat de BSO aanvoelt als thuis!

Eén van onze BSO-leidsters, vertelt:

Op dit moment komen er gemiddeld 20 kinderen per dag. Om meer persoonlijke aandacht te geven, hebben we ervoor gekozen om tijdens de eetmomenten en de activiteiten de groep te splitsen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien voelt en persoonlijke aandacht krijgt.

De groep verdelen we in onderbouw en bovenbouw. De kinderen krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid. Ze vinden het bijvoorbeeld leuk om te helpen. Tafeldekken, groente snijden of glazen vullen. De kinderen van de bovenbouw mogen zelf hun crackers smeren en beleggen. In de onderbouw mogen kinderen om de beurt de juf helpen.

Naast het samen voetballen, spelen en een hoop gezelligheid passen we de activiteiten aan op het niveau van de kinderen. Dat betekent knutselen, bakken, sport en spel activiteiten of samen er even op uit!

Op de BSO werken we in dezelfde lijn als op De Bron. Daarom maken wij ook een eigen mission statement aan het begin van het jaar: Jong of oud, iedereen hoort erbij! En ook: Je bent niet alleen, we zijn samen een BSO!

Ook jouw kind is van harte welkom bij ons op de BSO!

Informatie over tarieven voor de BSO en om je kind aan te melden, vind je op de pagina aanmelden.

BSO De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 634 831 677.