De Bron

Op de Bron werken we volgens ‘The leader in me’ (TLIM)-methode. Deze pedagogische leerlijn is gebaseerd op het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen Covey: een van de meest populaire boeken over persoonlijk leiderschap ooit. Je kunt de invloed op je leven vergroten door persoonlijk leiderschap. Hoewel de wereld niet maakbaar is, willen wij kinderen op De Bron eigenschappen meegeven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt ontdekken wie ze zijn. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun toekomst.

Lees hier meer over de 7 gewoonten.

Op De Bron heeft elk kind een portfolio. Door te werken met een portfolio voelen de kinderen op De Bron zich eigenaar van hun eigen leerproces. De kinderen leren leren en leren zelfstandigheid. Kinderen presenteren vanaf groep 5 hun eigen ontwikkeling aan hun ouders tijdens ouder-kind gesprekken. De leerkracht bereidt dit samen met het kind voor.

Om keuzes te maken, om te weten wat je belangrijk vindt, is een mission statement belangrijk. Het geeft richting aan je handelen. Daarom maken we met iedere groep in de eerste week na de zomervakantie een gezamenlijke mission statement. Deze mission statements presenteren de kinderen tijdens de jaaropening. Aan de hand van dit mission statement maakt de leerkracht met de groep vervolgens afspraken rondom gedrag en omgang met elkaar.

Na acht jaar op De Bron gaan de kinderen van school met een persoonlijk mission statement.

JEZUS CENTRAAL

De Bron is een Bijbelgetrouwe school waar we samen God alle eer willen geven in alles wat we doen. We leven samen vanuit Zijn genade. We voeden de kinderen hiermee op en onderwijzen hen hierover.

We waarborgen onze identiteit door met alle ouders in gesprek te gaan over de identiteit van de school en de doorgaande lijn van thuis naar school.

In alle groepen vertellen we uit de Bijbel en voeren we hierover gesprekken. Onze christelijke identiteit bepaalt de manier waarop we lesgeven en hoe we omgaan met elkaar. Geen standaard christelijk programma, maar een manier van leven!

Op De Bron mogen we Jezus’ liefde uitstralen. Kinderen moeten weten dat ze waardevol zijn in Zijn ogen. We willen samen met ouders en andere opvoeders de kinderen leren Jezus te volgen in het dagelijks leven. God heeft een plan met ons leven en van daaruit mogen wij leven.

SAMEN

Ouders zijn onze partners. Samen zoeken we naar de juiste begeleiding voor ieder kind, waarbij de leerkracht als onderwijskundig professional gezien mag worden. We vinden transparantie, duidelijk beleid en betrouwbaarheid belangrijk. Wij houden van korte lijntjes tussen ouders en school en faciliteren dat ook.

We leveren als school goede kwaliteit als het gaat om leren leren, sociale omgang en organisatie. We werken met moderne en relevante methodes en werken handelings- en doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen en bereiden hen uiteindelijk voor op een goede overstap naar het voortgezet onderwijs.

We besteden gericht aandacht aan de sfeer binnen de groep en samenwerking tussen de groepen. Omdat we een relatief kleinschalige school zijn, is er veel ruimte voor samenwerking. De 7 gewoonten geeft ons een gemeenschappelijke taal op school.

TALENTEN

Op de Bron hebben we oog voor de verschillende talenten die elk kind heeft. We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen. Kinderen moeten daarvoor ook hun eigen talenten kennen. En net als de kinderen werken ook leerkrachten aan de ontwikkeling van hun talenten. Dit gebeurt zowel op individueel- als op schoolbreed niveau.

We hebben op De Bron een zogenaamde ‘flexgroep’. In de flexgroep wordt met een klein groepje kinderen gewerkt die behoefte hebben aan uitdaging op cognitief gebied. Cognitief getalenteerde kinderen zijn in onze visie kinderen die op bovengemiddeld begaafd niveau denken of presteren of die een extra uitdaging zouden kunnen gebruiken. Deze kinderen kunnen op bepaalde gebieden een andere begeleidingsaanpak nodig hebben en specifieke leerdoelen hebben.

Lees hier meer over leerdoelen voor cognitief getalenteerde kinderen.

Natuurplein

Op ons natuurplein kunnen de kinderen spelen en leren combineren. Het plein stimuleert creativiteit en daagt kinderen uit om zelf spelletjes te verzinnen én de natuur te ontdekken. Dit geeft rust, vrijheid en het plezier van het samen ontdekken van Gods schepping. Alle zintuigen worden aangesproken. Er is ruimte voor iedereen maar ook overzicht en veiligheid. Bovendien dragen we ook samen zorg voor het natuurplein, elke klas voor een eigen stukje… super leerzaam en gezond.

Ons plein gebruiken we ook regelmatig als ‘klaslokaal’! Wat is er nou leuker dan spelenderwijs leren? Buitenlucht en beweging is gezond, dus waar dat kan, benutten we ons natuurplein graag voor het geven van onderwijs.

 

Meer over ons onderwijs