• de zeven gewoonten

  Wij zijn een Leader in Me Lighthouse School!

  Dat betekent dat we de kinderen persoonlijk leiderschap leren op een hoog niveau.

  tlim
 • De 7 gewoonten

  De 7 gewoonten op De Bron (Covey)

  Gewoonte 1: Wees proactief – Je maakt je eigen keuzes

  Hoewel we niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons afkomt, kunnen we wel kiezen hoe we daarmee omgaan. Door onze eigen verantwoordelijkheid te herkennen, kunnen we leren steeds meer regie over ons eigen leven krijgen.

  Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen – Maak een plan

  Eerst doelen stellen in plaats van zomaar ergens beginnen. Met een stappenplan kunnen we bedenken hoe we ons doel kunnen bereiken. Kinderen leren zelfstandig en gestructureerd werken en het nut van leren wordt inzichtelijk.

  Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst – Eerst werken, dan spelen

  Om ervoor te zorgen dat je belangrijke dingen ook daadwerkelijk doet, moet je ze plannen. Een belangrijke gewoonte om te leren. Een planning geeft rust en zorgt dat je dingen gedaan krijgt. Ook buiten schooltijd is een goede planning iets waar een kind veel baat bij heeft.

  Gewoonte 4: Denk win-win – Zoeken naar voordeel voor iedereen

  Als je een ruzie of een verschil van mening hebt, zoek je een oplossing die voor alle partijen goed is. Deze eigenschap zorgt er bovendien voor dat een kind steviger in zijn of haar schoenen leert staan, door op te komen voor zichzelf en oog te hebben voor een ander.

  Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Luister voordat je praat

  Als volwassenen zijn we vaak geneigd om bij problemen de oplossing direct aan te dragen. Het effect is dat leerlingen zich geen eigenaar voelen van de oplossing en deze daarom ook niet uitvoeren. Ook zitten we soms allemaal vast in ons eigen idee van de werkelijkheid, maar kan het perspectief van een ander best verfrissend zijn! Empathisch leren luisteren helpt en is ontzettend belangrijk voor goede relaties met anderen. Het vraagt van onze leerkrachten om regelmatig ‘op hun handen te gaan zitten’, om de kinderen te laten worstelen met een probleem en niet gelijk een oplossing aan te dragen. “Van proberen kun je leren.”

  Gewoonte 6: Synergie – Samen is beter

  Synergie draait om samenwerken: hoe je samen tot de beste oplossing komt. De goede dingen van een ander zien en gebruiken. Als je het standpunt van de ander echt probeert te begrijpen en het eigen standpunt los kunt laten, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe – en betere! – oplossingen.

  Gewoonte 7: Houd de zaag scherp – Evenwicht voelt het best

  Zorgen voor jezelf. Het klinkt zo logisch, maar zien we het onze leerlingen ook doen? Hobby’s, spelen, sporten, even helemaal niets doen… dat is erg belangrijk om gezond op te kunnen groeien. Niet alleen leren wat een gezonde levensstijl is, maar ook ontdekken welke keuzes en uitdagingen daarbij komen kijken, en het signaleren van gevoelens die daar voor ieder persoonlijk bij horen. In de klas geven we hier ook bewust ruimte en aandacht aan.

  Concreet betekent dit dan wij met ieder kind jaarlijks persoonlijke doelen opstellen en zo de beste leerresultaten uit ieder kind en dus uit het onderwijs willen halen. We werken samen met de kinderen aan hun doelen. We doen dat volgens een bepaalde cyclus waarmee we steeds volgen of we nog steeds op de goede weg zijn om ons einddoel te realiseren. Reflectie en evaluatie zijn hier belangrijke onderdelen van.

  Onze leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie (rolmodellen), maar moeten tegelijkertijd los durven laten. De gewoonten zijn geen doel op zich, maar een middel om te komen tot zelfstandig persoonlijk leiderschap van het kind. De kinderen krijgen binnen de school verschillende rollen (zowel in de klas, als school-breed), zo krijgt ieder kind de gelegenheid om persoonlijk leiderschap te oefenen in de praktijk.