Medezeggenschapsraad

Wat doet een Medezeggenschapsraad precies? Als het gaat om beleid, visie en praktische zaken staan de volgende woorden centraal:

– meeweten

– meedenken

– meepraten

– meebeslissen

Er zijn stukken waarop we geïnformeerd worden en waarin we advies geven. Met andere stukken moet er eerst door de Medezeggenschapsraad ingestemd worden om het stuk doorgang te laten vinden. Dit gaat met name om beleid en reglementen.

Des te belangrijker dat jullie als ouders op de hoogte zijn van wat er besproken wordt. We delen daarom de punten uit de vergadering en aan het begin van ieder seizoen de jaarplanning.

Vanuit onze Big Rocks verbinden en bouwen zijn we betrokken in de besluitvorming rondom beleid. Ons mission statement? Samen zien en samen doen! Wij nodigen u als ouders dan ook van harte uit om ons vragen te stellen over de onderwerpen die u tegenkomt op school. Zo vormen we samen de plek waar onze kinderen groeien in wie ze zijn.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen elke maand bij elkaar om bij te dragen aan de kwaliteit van de school, zowel van het beleid als van de besluitvorming daaromtrent.
Ze hebben daarbij recht op informatie, recht op advies, recht op instemming en recht op initiatief.

Op dit moment zitten de volgende personen in de MR.

– Darina van de Kamp (ouder)

– Anton Hendriks (ouder)

– Heleen de Graaf (leerkracht)

– Anita Keuning (leerkracht)

Contact opnemen met de MR kan via mr@debronbarneveld.nl.