Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen elke maand bij elkaar om bij te dragen aan de kwaliteit van de school, zowel van het beleid als van de besluitvorming daar-omtrent.
Ze hebben daarbij recht op informatie, recht op advies, recht op instemming en recht op initiatief.

Op dit moment zitten de volgende personen in de MR.

– Darina van de Kamp (ouder)

– Anton Hendriks (ouder)

– Heleen de Graaf (leerkracht)

– Anita Keuning (leerkracht)