Identiteitscommissie

Een belangrijke kernwaarde op de Bron is ‘Jezus centraal’; Dat wil zeggen: ons geloof in Jezus werkt door in alles wat we doen, het is een ‘way of life’ en het fundament waarop de school gebouwd is.

Deze kernwaarde maakt de Bron uniek, en dit unieke willen wij als IC helpen beschermen, bewaren, bewaken en concreet maken. Hierin willen we de verbinding zoeken in de verscheidenheid die er is (onder de ouders, kinderen en teamleden) met betrekking tot de christelijke identiteit.

Dit  doen we door met de schoolleiding en het team mee te denken over christelijke identiteitsgebonden onderwerpen. We beleggen hiervoor minimaal 3x per jaar een vergadering met de schoolleiding en eens per jaar met de teamleden die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de weekopeningen en vieringen van de christelijke feesten.

Tijdens de kennismakingsgesprekken die door de schoolleiding gevoerd worden met ouders van nieuwe leerlingen is altijd een IC-lid aanwezig. Ook zijn we aanwezig bij sollicitatiegesprekken met nieuwe teamleden en hebben we daarin een adviserende rol. Tijdens deze gesprekken krijgen we de ruimte om te vertellen op welke manier ‘Jezus Centraal’ zichtbaar en tastbaar wordt binnen de school.

Als we merken dat er onder de ouders vragen spelen op het gebied van de christelijke identiteit van de school, koppelen we dit terug naar het team. We dragen er zorg voor dat het onderwerp identiteit 1 keer per jaar aan bod komt tijdens een koffie-ochtend en zijn daar als IC dan ook vertegenwoordigd. We streven ernaar eens per jaar een ouderavond te organiseren met een thema dat linkt  aan de identiteit van de school. En we zorgen ervoor dat we als IC zichtbaar zijn voor ouders door minimaal eens per jaar een stukje te schrijven in de Druppels.

Tenslotte nemen we als plaatselijke IC ook onze plek in binnen de Cordeo Scholengroep. 2 IC leden bezoeken de Algemene Ledenvergaderingen van Cordeo (2-3x per jaar).

Op dit moment zijn de volgende ouders lid van de identiteitscommissie: Pauline van Beek, Linda de Groot, Marijke van Raaij en Elja Zielman.