Identiteitscommissie

We zijn een open school, maar ook een school met een eigen identiteit. Onze identiteit nemen we niet voor lief, we gelóven in onze waarden en willen dit op alle mogelijke manieren uitdragen in ons onderwijs. Onze christelijke overtuiging werkt door in alles wat we doen, het is het fundament waarop de school gebouwd is. Vandaar dat wij hier vanaf het eerste kennismakingsgesprek met nieuwe ouders graag aandacht aan besteden. Het gaat er niet alleen om wie wij zijn, maar ook jij bent, wat je belangrijk vindt en waar je in gelooft. Juist omdat we geloven dat we met leerkrachten én ouders of verzorgers samen een sterke en veilige omgeving voor het kind kunnen creëren, waarin het kind tot bloei komt. Het is dan belangrijk en fijn om van elkaar te weten hoe we hier vorm aan geven. Zodat het kind niet alleen op school, maar ook thuis gestimuleerd wordt te groeien in zijn of haar eigen identiteit.

De identiteitscommissie (IC) bestaat uit een aantal ouders die samen met de directie en leerkrachten de identiteit van de school helpen waarborgen.

Op dit moment zitten de volgende ouders in de identiteitscommissie: Linda de Groot, Kyon van der Wolf en Marleen van den Top.