Gebedsgroep

Bidden bij en voor De Bron

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…

Met een groepje ouders komen we, elke eerste dinsdagmorgen van de maand, samen in het speellokaal (gymzaal) van De Bron om God te zoeken in gebed. Om ieder die aan onze school verbonden is te zegenen. Om medewerkers, teamleden, leerkrachten, kinderen, ouders en alle andere betrokkenen te brengen bij onze Hemelse Vader. Jezus’ Naam uit te spreken over personen en situaties. God uit te nodigen in alles wat er gebeurt op en rondom De Bron. Zoeken en vragen naar Zijn wil en plan. Mooi om te merken hoe verschillend we zijn, maar we toch zo’n eenheid in Hem ervaren. We geloven dat gebed iets in beweging zet…!

Een bron is in de Bijbel een belangrijke plek van ontmoeting. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind dat bij ons op school zit, later terug kan kijken en kan zeggen: De Bron was een van de belangrijkste plekken in mijn leven. Daar heb ik Jezus ontmoet!
Zonder Hem zijn we niet compleet… en Hij verlangt er zo naar door ons heen te werken wanneer wij ons beschikbaar stellen.
Bidt u mee dat De Bron een plek zal zijn van verkwikking, van veiligheid, van vreugde, een plek waar Hijzelf is!? Waar kinderen mogen spelen, leren en ontdekken wie ze zijn in Jezus… zodat ze verschil maken in hun omgeving.

Welkom ‘live’ elke 1e dinsdag van de maand van 08.45-10.00 uur in het speellokaal (de gymzaal) op De Bron. Bidt u graag mee, maar liever thuis? Evenzo welkom op onze gebedsapp-groep. Aanmelden of gebedspunten doorgeven kan via gebed@debronbarneveld.nl.