Activiteitencommissie De Bron (ACCO)

Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school. En we willen onderlinge contacten stimuleren. Samen vormen we De Bron. Zo bouwen we de school niet alleen samen, maar leren we ook van elkaar.

Kiezen voor De Bron is kiezen voor samen!

Wie zijn wij?

Wij zijn enthousiaste ouders die het team van leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van de activiteiten die we met de hele school vieren of ondernemen. Hierbij kun je onder andere denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen, schoolvoetbal, het meesters- en juffenfeest, het slotfeest, maar ook de schoonmaakavonden en onze tuinwerkochtenden. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van alle ouders nodig!

Wat is ons doel?

– We vinden het belangrijk dat de juffen en de meesters ontlast worden in de voorbereidingen op activiteiten, zodat zij hun volledige aandacht kunnen geven aan de kinderen.

– We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen- en buitenschoolse activiteiten kunnen doen waaraan ze plezier beleven en waarvan ze leren.

– We zijn een relatief kleine school, dat betekent dat er beperkt budget is om allerlei zaken (zoals extra schoonmaak, de TSO etc.) uit te besteden. Maar dat betekent niet dat we een minder grote visie hebben. Sterker nog, door als ouders samen ergens de schouders onder te zetten, creëren we synergie. Vele handen maken licht werk.

– Door mee te helpen, leer je snel en laagdrempelig andere ouders kennen. Je geeft niet alleen wat, je krijgt er zo ook veel voor terug. Win-win.

Interesse?

Ouders zijn dus onmisbaar op De Bron. We vragen daarom hulp van alle ouders (waar mogelijk) bij kind- en niet kindgebonden activiteiten. Denk hierbij aan een uurtje versieren, opruimen, eten of drinken uitdelen, kinderen begeleiden, schoonmaken, enzovoorts.

We gaan ervan uit dat van elk gezin een ouder minimaal één keer per jaar meehelpt bij een niet-kindgebonden activiteit zoals schoonmaken of tuinwerken en bij voorkeur ook één keer per jaar bij een kindgebonden activiteit.

We verwachten daarnaast van ieder gezin een ouder die op een van de twee schoonmaakavonden meehelpt.

Zo maken we het samen leuk op De Bron!

Aan het begin van elk jaar kun je je aanmelden via de inschrijflijsten die op de klassenavonden klaarliggen. Daarna verschijnt er ook regelmatig een oproepje via (de agenda van) Parro. Ook kun je een mailtje te sturen naar acco@debronbarneveld.nl.

Wij zullen dan contact met jou zoeken op het moment van de activiteiten. Het is een leuke manier om andere ouders te leren kennen en actief bij te dragen aan de school.

Wil je de ACCO versterken, dan horen we dat ook graag! Mail naar acco@debronbarneveld.nl.

Groepsouders

Elke groep heeft een groepsouder (aanspreekpunt per klas voor organisatorische zaken). De groepsouder kan je dus vragen, of een algemene oproep doen, om in de klas van jouw kind ergens mee te helpen. Denk hierbij aan vervoer of begeleiding bij uitjes.

Waar vind je ons?

Voor ideeën, vragen, tips en dergelijke zijn we bereikbaar op het volgende mailadres: acco@debronbarneveld.nl of (persoonlijk) via Parro.

Ook mag je ons altijd even aanspreken of ons een berichtje sturen:

Heidi Kroon
moeder van
Levi (gr6)
Noah(gr3) en
Mylo (gr2)
Liesbeth Hoitsma
moeder van
Luuk (gr8) en
Sofie gr6)
Corien Bogerd
moeder van Noalie (gr2)
Anneloes Kuijsten
moeder van Hannah (gr7)