Opvang

Basisschool De Bron heeft onder hetzelfde dak een opvang voor peuters en een BSO. Hiervoor werken we samen met stichting KOALAH.

Zowel inhoudelijk als praktisch proberen we als school en als opvang bij elkaar aan te sluiten, bijvoorbeeld op gebied van christelijke identiteit, kwaliteit en een doorgaande lijn in de opvoeding. Dat biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen!

Peuteropvang De Bron is sinds 2022 ook aanbieder van VVE: vóór- en vroegschoolse Educatie. Dat betekent dat dan kinderen met een VVE-indicatie welkom zijn. Wettelijk is bepaald dat alle peuters met een VVE-indicatie (extra) aanbod ontvangen van minimaal 960 uur tussen 2,5 en 4 jaar.

Onze peuteropvang is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend in de schoolweken van 8.15-12.30 uur. De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 tot 18.00 uur. In vakanties is de BSO in 8 van de 12 weken geopend. Meer informatie en aanmelden kan via https://koalah.nl/aanmelden/.

Home - Stichting KOALAH