• We doen het Samen

  Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We moedigen dit natuurlijk van harte aan want we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Daarnaast het stimuleert de onderlinge contacten. Samen vormen we De Bron. De ouders op de Bron geven samen met het team vorm aan de tussenschoolse opvang (TSO). Er is een actieve activiteitencommissie. Zij sturen de groepsouders aan en de ouders die zich voor andere activiteiten heeft ingeschreven. Aan het begin van het jaar schrijven alle ouders zich in om hun bijdrage te leveren aan de extra activiteiten op school. Naast de activiteiten commissie hebben we ook een identiteitscommissie en een medezeggenschapsraad.

  Identiteitscommissie

  Medezeggenschapsraad

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen elke maand bij elkaar om bij te dragen aan de kwaliteit van de school, zowel van het beleid als van de besluitvorming daar-omtrent.
  Ze hebben daarbij recht op informatie, recht op advies, recht op instemming en recht op initiatief.

  Op dit moment zitten de volgende personen in de MR.

  – Laurens Huizer (ouder)

  – Anthon Hendriks (ouder)

  – Heleen de Graaf (leerkracht)

  – Anita Keuning (leerkracht)