…met extra zorg

Kinderen hebben verschillende talenten en gaven gekregen. In principe krijgen alle kinderen het basis aanbod van de lesstof. Kinderen krijgen hier in de groep de begeleiding bij die ze nodig hebben. Extra instructie of de leerstof in kleine stappen.

Naast de begeleiding van de leerkracht kan een leerling ook hulp krijgen in een klein groepje of individueel. Dit kan binnen of buiten de groep plaatsvinden. Hiervoor zetten we de onderwijsassistent of de remedial teacher in.