• We doen het Samen

  Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We moedigen dit natuurlijk van harte aan want we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Daarnaast het stimuleert de onderlinge contacten. Samen vormen we De Bron. De ouders op de Bron geven samen met het team vorm aan de tussenschoolse opvang (TSO). Er is een actieve activiteitencommissie. Zij sturen de groepsouders aan en de ouders die zich voor andere activiteiten heeft ingeschreven. Aan het begin van het jaar schrijven alle ouders zich in om hun bijdrage te leveren aan de extra activiteiten op school. Naast de activiteiten commissie hebben we ook een identiteitscommissie en een medezeggenschapsraad.

  Identiteitscommissie

  Medezeggenschapsraad

 • Identiteitscommissie

  De identiteitscommissie (IC) bestaat uit een aantal ouders die samen de identiteit van de school helpen waarborgen.

  Op dit moment zitten de volgende ouders in de identiteitscommissie:

  – Bertus Lap

  – Reinier Kersbergen

  – Karin Runhaar