Het team van de Bron

Met een enthousiast team dragen we de zorg voor uw kind(eren).  Naast de leerkrachten hebben we ook collega’s die onderwijsondersteunende taken doen binnen de school.

Juf Janine  geeft les aan de groep Groen – 0/1/2
Hier is Janine. Juf van groep 0/1. Janine is rustig en liefdevol. Ze is bijna klaar met haar studie Orthopedagogiek. Daarnaast zet ze zich in voor jongeren in Barneveld bij Athletes in Action!
Juf Dorien en juf Anne Margreet geven les aan de groep Oranje  – 0/1/2
Dit is Dorien. Juf van groep 0/1/2. Zij zet zich met veel liefde en passie in voor haar kleuters. Ze wil graag dat alle kinderen zichzelf leren kennen, accepteren en zelfstandig in het leven staan. Haar missie: to give our children roots and wings. Onder andere om dit te realiseren zoekt ze naar onderwijs vernieuwende vormen. Daarnaast is ze (cognitief) talent begeleider.
Dit is Anne-Margreet. Ze is leerkracht van groep  0/1/2. Ze is rustig, creatief en heeft een hart voor kinderen. Anne-Margreet heeft zich gespecialiseerd in het jonge kind. Ze werkt vanuit het motto: van proberen kan je leren!
Juf Gretha en Juf Desiree  geven samen les aan groep 3
Hier zien we Gretha. Eén dag in de week geeft ze les aan groep 2/3. Daarnaast is ze onze Intern Begeleider. Gretha is gemotiveerd om het beste uit de kinderen naar boven te halen. We zijn blij dat we haar expertise binnen de Bron kunnen inzetten!
Juf Desiree
Juf Anne-Margreet en Meester Levi en juf Lisette geven samen les aan groep 4/5
Dit is Anne-Margreet. Ze is ook leerkracht van groep  4/5. Ze is rustig, creatief en heeft een hart voor kinderen. Anne-Margreet heeft zich gespecialiseerd in het jonge kind. Ze werkt vanuit het motto: van proberen kan je leren!
 Meester Levi
Juf Lisette – leerkrachtondersteuner
Juf Anita en juf Marry en juf Leontine geven les aan groep 5/6
Juf Marry
 Dit is Anita zij zet dit jaar haar enthousiasme en liefde in voor alle kinderen van groep 5/6. Wij zijn blij met haar passie voor kinderen en haar onuitputtelijke inzet. Haar missie: sta op en schitter.
Juf Leontine – leerkrachtondersteuner
Juf Heleen geeft les aan groep 7
Dit is Heleen. Heleen is enthousiast en sportief. We zijn blij met haar creatieve ideeën en organisatorische kwaliteiten! Naast het lesgeven aan groep 7, volgt ze de gymopleiding.
Juf Anne Linde en Juf Ellis geven samen les aan groep 8
Hier zien we Anne Linde. Leerkracht van groep 8. Vrolijk, gedreven en altijd liefdevol op zoek naar wat ieder kind nodig heeft. Naast haar leerkracht diploma, is ze ook gediplomeerd danslerares. Haar motto: God bless you, be a blessing!
 Dit is Ellis. Ellis is leerkracht van groep 8 en ook leerkrachtondersteuner. Haar hart ligt bij onderwijs aan de kinderen van de bovenbouw. Momenteel biedt zij individuele begeleiding en extra hulp aan leerlingen. Zij blinkt uit in het maken van foto’s, filmpjes en posters. We zijn blij met haar creativiteit en inzet voor de Bron!
Bertine is onderwijsassistent
 
Marloes is onderwijsassistent
 
Henrike is flexgroepleerkracht
Hier zien we Henrike. Henrike is onze flexgroep leerkracht. Ze begeleidt groepjes kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ze heeft orthopedagogiek gestudeerd, ze is gedreven, creatief en altijd op zoek naar uitdagende opdrachten voor haar leerlingen.
Bernette  is administratief medewerker en ICT-er
Hier is Bernette. Zij zorgt voor alle administratie en regelt de ICT. Ze bewaart de rust en zorgt ervoor dat technische problemen snel verholpen zijn!
Inge Compagnie is locatiedirecteur
Dit is Inge. Zij geeft leiding aan onze school. Ze zet zich op vele manieren in voor de kinderen, ouders en leerkrachten van de Bron. Zij bouwt graag samen met ons allemaal aan een mooie school!