CorDeo scholengroep

De Bron is onderdeel van de CorDeo scholen groep. We hebben scholen verspreid over heel midden Nederland. Het College van Bestuur van CorDeo scholengroep vormt het bevoegd gezag van 18 scholen. Het CvB bestaat uit één persoon: dhr. Arnoud Messelink. De CorDeo scholengroep heeft een bestuurskantoor in Leusden. Meer informatie is te vinden op www.cordeoscholengroep.nl. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. Zij worden verkozen door de ledenvergadering van de schoolvereniging.