CorDeo scholengroep

Onze school is onderdeel van de CorDeo scholengroep. Onder onze scholengroep vallen 18 gereformeerde, christelijke en evangelische scholen in het midden van het land die staan voor goed én christelijk onderwijs. Als onderdeel van de CorDeo scholengroep worden we als school ondersteund en gestimuleerd om het beste uit onszelf te halen, voor onszelf en voor anderen. We maken gebruik van elkaars kennis en ervaring, werken samen aan de concrete vertaling van het Strategisch Beleidsplan naar ons onderwijs en worden uitgedaagd om te reflecteren op wat we doen en verantwoording af te leggen. We leren samen in vertrouwen!

Het College van Bestuur, in de persoon van Arriën Boes, geeft leiding aan CorDeo scholengroep. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een staf vanuit het bestuurskantoor in Leusden. Het College van Bestuur en de staf verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de scholen zich primair kunnen richten op hun onderwijstaak.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van het College van Bestuur. Zij worden verkozen door de ledenvergadering van de schoolvereniging.