Peuteropvang

We hebben op De Bron de beschikking over een grote, open en lichte ruimte voor onze peuteropvang. Deze ruimte is – net als de groene buitenruimte – helemaal ‘peuterproof’.

De peuteropvang is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend in de schoolweken van 8:15-12:45 uur. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom!

Wij bieden binnen deze peuteropvang komend schooljaar 2022/2023 ook VVE aan. De kinderen krijgen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind.

Omdat we de peuters opvangen op de school en nauw samenwerken met de leerkrachten, kunnen we veel aandacht geven aan een soepele overgang naar het primaire onderwijs. Het kind is gebaat bij de doorgaande lijn van peuteropvang naar kleuterklas.

Het standaard uurtarief voor peuteropvang is in 2022 € 8,50 per uur. Het kan zijn dat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag of voor subsidie van de gemeente Barneveld.

Peuteropvang De Bron staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 115 079 713. Namens de gemeente inspecteert de GGD onze kwaliteit. Aanmelden kan via aanmelden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? We informeren u graag!

Mail of bel locatiemanager Jisca van der Wal: tel. 06-291 91 367, e-mail: jwal@koalah.nl.

De Bron

Tot ziens!