…met extra uitdaging

Onze leerdoelen voor cognitief getalenteerde kinderen zijn als volgt samen te vatten:

– Het ontwikkelen van een reële, positieve levenshouding. We denken hierbij aan onder andere je mindset (het ontwikkelen van een groeimindset), attributiestijl, bewustwording van eigen unieke capaciteiten en leren leren.

– Ontwikkelen van metavaardigheden zoals het inschatten van de eigen vaardigheden, hierop reflecteren, leren leren en sociale vaardigheden zodat je jezelf kunnen aanpassen aan de omstandigheden.

– Presteren op excellent niveau door middel van cognitief uitdagende leerstof, waardoor de noodzaak van het gebruik van strategieën wordt geoefend en geleerd.

– Ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals executieve functies, zelfstandig werken, automatiseren, doorzetten.

Op De Bron is de individuele leerbehoefte en persoonlijke ontwikkeling van het kind leidend en niet zijn IQ of Cito-score!

Een van de uitwerkingen van het cognitief talentbeleid is de flexgroep die we op school hebben. We hebben voor deze naam gekozen omdat kinderen in hun eigen groep in eerste instantie verdieping krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen die dit nodig hebben ook verbreding en verrijking van de stof. Flex verwijst naar het flexibel gebruik maken van deze groep. Kinderen krijgen in eerste instantie in de groep (individueel, klein groepje of hele groep) wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Soms is een andere aanpak nodig of extra oefening of werkt een

kind aan een specifieker doel, dan wordt een kind geplaatst in de flexgroep. De flexgroep is een plek om aan een specifiek doel te werken met betrekking tot het cognitief talent.