…met extra uitdaging

Kinderen hebben verschillende talenten en gaven gekregen. We vinden het belangrijk dat kinderen deze ontdekken en ontwikkelen. We bieden kinderen extra uitdaging binnen de groep door ze leerstof op maat te bieden. Ook is het mogelijk dat kinderen de lesstof versneld doorlopen. Extra uitdaging wordt gegeven door vrije opdrachten zoals het maken werkstukken en presentaties. Kinderen van groep 1-8 die extra uitdaging nodig hebben bieden we dit in een setting buiten de groep. Kinderen leren daar andere vraagstukken op te lossen dan waar ze binnen de groep mee te maken krijgen. Verbreding van de lesstof. We vinden het heel belangrijk dat deze kinderen leren leren. Hier leest u meer over op de home pagina onder het kopje TALENTEN.