…met extra ondersteuning

Kinderen hebben verschillende talenten en gaven gekregen. In principe krijgen alle kinderen het basis aanbod van de lesstof. Kinderen krijgen hier in de groep de begeleiding bij die ze nodig hebben. Dit kan extra instructie zijn of de leerstof in kleine stappen aanbieden.

Naast de begeleiding van de leerkracht kan een leerling ook hulp krijgen in een klein groepje of individueel. Dit kan binnen of buiten de groep plaatsvinden. Hiervoor zetten we de onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner in.

We kijken steeds, in afstemming met ouders, naar het meest passende aanbod voor een kind. De leerkracht kan ondersteuning aanvragen bij de internbegeleider om samen te kijken wat het meest passende aanbod is. Waar nodig betrekken we ook het samenwerkingsverband of andere externen bij dit proces.