…in de onderbouw

Twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind brengt de leerkracht van de instroomgroep een bezoek bij u thuis, om kennis te maken met u en uw kind. Er wordt dan ook iets verteld over de manier waarop er op De Bron wordt gewerkt en afspraken gemaakt over de wenmomenten voor uw kind. Uw kind kan 10 momenten in de groep komen wennen.

Bij basisontwikkeling gaan we uit van wat uw kind al kan. Vanaf dat punt gaat uw kind zich, in eigen tempo, verder ontwikkelen. De leerkracht begeleidt, stimuleert en stuurt hierin.
Uw kind moet zich veilig en vrij voelen, dan leert het optimaal.

Thema’s passen bij leefwereld van kleuters. De kinderen hebben zelf inbreng in het thema en ieders inbreng is waardevol. De kinderen krijgen verantwoordelijkheid voor hun werk. Het werk is functioneel, daarom zijn kinderen gemotiveerd.

We stimuleren de kinderen in hun sociaal– emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen samen te spelen, te werken en te overleggen. Ook luisteren naar en waardering uiten voor anderen vinden we belangrijk om de kinderen te leren. We maken daarbij gebruik van de 7 gewoonten van Stephen Covey (The Leader In Me) en de methode ‘Goed gedaan’.

We leren de kinderen om zichzelf te presenteren bij drama, vieringen en nadat de logeerkoffer bij hen thuis is geweest.

We bereiden de kinderen voor op groep 3 door ook ruimte te bieden voor taal– en rekenontwikkeling. We doen dat doormiddel van activiteiten zoals vertellen, voorlezen, rijmspelletjes, telspelletjes en het aanleren van begrippen. Al deze activiteiten krijgen een plek in het thema waar we over werken.