…in de middenbouw

We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is vanuit de onderbouw naar de middenbouw. Voor de kinderen in groep 3 kan het een hele overgang zijn. We hebben hier aandacht voor door ook ruimte te maken voor creativiteit en spel en voort te bouwen op de manier van werken en de zelfstandigheid van de onderbouw

In de middenbouw werken de kinderen elke dag met een dagtaak. Alle basisvakken hebben hierin een plek gekregen. De kinderen leren op deze manier zelf hun werk in te plannen en te kijken wat er van hen gevraagd wordt. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt hiermee gestimuleerd.

We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen samen te spelen, te werken en te overleggen. Ook luisteren naar en waardering uiten voor anderen vinden we belangrijk om de kinderen te leren. We maken daarbij gebruik van de 7 gewoonten van Stephen Covey (The Leader In Me).  We leren de kinderen om zichzelf te presenteren bij drama, vieringen, spreekbeurten en boekbesprekingen.