…in de bovenbouw

In de bovenbouw werken de kinderen elke dag met dag en weektaken. Alle basisvakken hebben hierin een plek gekregen. De kinderen leren op deze manier zelf hun werk in te plannen en te kijken wat er van hen gevraagd wordt. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt hiermee gestimuleerd.

We stimuleren de kinderen in hun sociaal– emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen samen te spelen, te werken en te overleggen. Ook luisteren naar en waardering uiten voor anderen vinden we belangrijk om de kinderen te leren. We maken daarbij gebruik van de 7 gewoonten van Stephen Covey (The Leader In Me). We leren de kinderen om zichzelf te presenteren bij drama, vieringen, spreekbeurten en boekbesprekingen.

We bereiden de kinderen in de hoogste groepen voor op de overgang naar het voorgezet onderwijs. De kinderen werken met een agenda. Ze leren hoe ze huiswerk moeten inplannen. We besteden aandacht aan verschillende studievaardigheden die kinderen nodig hebben in het voorgezet onderwijs.