• We doen hetSamen

  Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We moedigen dit natuurlijk van harte aan want we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. En het stimuleert de onderlinge contacten. De ouders op de Bron geven samen met het team vorm aan de tussenschoolse opvang (TSO). Er zijn groepsouders en er is een activiteitencommissie. Er is de mogelijkheid om je in te schrijven om extra activiteiten mee te organiseren. Een deel van de ouders heeft zitting genomen in een commissie.

  Identiteitscommissie

  Medezeggenschapsraad

 • Open school voorIedereen

  De Bron is een open school. Kinderen en ouders kennen elkaar. De lijnen tussen thuis en school zijn kort.

  Naast de reguliere spreekavonden kunt u altijd een afspraak maken om uw zorgen of vragen te bespreken. Iedere dag heeft u de mogelijkheid om uw kind in de klas te brengen. U kunt dan zien wat uw kind op school leert, kennismaken met klasgenoten en hun ouders en kort contact met de leerkracht hebben. Ook bent u iedere maandagmorgen welkom bij de weekopening en een keer per maand bij de maandsluiting.

  Naast allerlei andere contact momenten worden er, verspreid over het jaar, een aantal koffie-ochtenden georganiseerd. Tijdens deze momenten kunnen ouders in gesprek met elkaar en met de directeur van de school. Op deze manier willen we de onderlinge contacten stimuleren en op een informele manier zaken die de school aangaan delen.

 • Uw kind bij onsop school?

  Alle ouders die hun kind(eren) graag op de Bron naar school willen laten gaan zijn van harte welkom om met ons in gesprek te gaan over de school. Tijdens dat gesprek willen we als school graag meer vertellen over De Bron. U krijgt aan het einde van het gesprek een informatiepakketje mee zodat u allerlei informatie nog eens terug kunt lezen. Hierbij ontvangt u ook een inschrijfformulier. Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Neemt u dan gerust

  Direct Contact opnemen

 • Ouders