• We doen hetSamen

  Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We moedigen dit natuurlijk van harte aan want we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. En het stimuleert de onderlinge contacten. De ouders op de Bron geven samen met het team vorm aan de tussenschoolse opvang (TSO). Er zijn groepsouders en er is een activiteitencommissie. Er is de mogelijkheid om je in te schrijven om extra activiteiten mee te organiseren. Een deel van de ouders heeft zitting genomen in een commissie.

  Identiteitscommissie

  Medezeggenschapsraad

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen elke maand bij elkaar om bij te dragen aan de kwaliteit van de school, zowel van het beleid als van de besluitvorming daar-omtrent.
  Ze hebben daarbij recht op informatie, recht op advies, recht op instemming en recht op initiatief.

  Op dit moment zitten de volgende personen in de MR:

  • Khenny Neutel (ouder)
  • Laurens Huizer (ouder)
  • Heleen de Graaf (leerkracht)
  • Bea Keegstra (leerkracht)