• We doen hetSamen

  Op de Bron zijn ouders op verschillende manier actief betrokken. We moedigen dit natuurlijk van harte aan want we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. En het stimuleert de onderlinge contacten. De ouders op de Bron geven samen met het team vorm aan de tussenschoolse opvang (TSO). Er zijn groepsouders en er is een activiteitencommissie. Er is de mogelijkheid om je in te schrijven om extra activiteiten mee te organiseren. Een deel van de ouders heeft zitting genomen in een commissie.

  Identiteitscommissie

  Medezeggenschapsraad

 • Identiteitscommissie

  De identiteitscommissie (IC) bestaat uit een aantal ouders die samen de identiteit van de school helpen waarborgen.

  Op dit moment zitten de volgende ouders in de identiteitscommissie:

  • Henk Sebens
  • Richard Buitenhuis
  • Karin Runhaar
  • Vacant